Kompatibilnost aplikacija

Rezolucije ekrana – Android operativni sistem je zastupljen kod velikog broja proizvođača mobilnih uređaja, koji mogu biti različitih dimenzija i proporcija. Stoga, prilikom izrade ulažemo veliki trud da grafički interfejs Android aplikacija bude optimizovan na odgovarajući način, kako bi se omogućilo da aplikacije besprekorno izgledaju nezavisno od dimenzija uređaja na kom se pokreću, bilo da su u pitanju mobilni telefoni ili tableti.

Operativni sistemi – Android aplikacije koje izrađujemo su prilagođene najnovijoj verziji Android operativnog sistema i koriste sve nove mogućnosti koje on pruža. Prilikom izrade vodimo računa da je omogućena odgovarajuća kompatibilnost i sa starijim verzijama Android operativnog sistema i na taj način obezbeđujemo da naše Android aplikacije budu podržane na širokom rasponu mobilnih uređaja i Android verzija i da rade podjednako stabilno.

Karakteristike Android aplikacija:

 

  • * Intuitivne i jednostavne za korišćenje od strane korisnika. Navigacija je na odgovarajući način implementirana i prilagođena potrebama aplikacije, tako da su bitne kategorije istaknute, a celokupan sadržaj lako dostupan.

 

  • * Omogućavaju interaktivnost i odgovarajući stepen personalizacijesvojim korisnicima. Korisnici mogu da izvrše određene akcije, kao i podešavanja u skladu sa svojim potrebama, stupe u interakciju sa sistemom ili sa ostalim korisnicima aplikacije.

 

  • *Optimizovane su sa mobilnim uređajima, tako da štedljivo prisutpaju njihovim resursima. Vodi se računa da resursi aplikacije ne zauzimaju više memorije nego što je neophodno, kao i da potrošnja baterije mobilnog uređaja pri upotrebi aplikacije bude svedena na minimum.

 

  • * Prate aktuelne standarde za izradu Android aplikacija. Pri razvoju se koriste razvojni alati preporučeni od Google-a: Android Studio razvojno okruženje, Gradle build sistem kao i dodatne biblioteke. Svi resursi aplikacije se organizuju tako da budu što jednostavniji i pristupačniji za kasnije eventualne izmene.

 

  • * Prate trendove i smernice kada su u pitanju dizajn korisničkog intefejsa i optimizacija korisničkog doživljaja pri upotrebi (UI/UX). Dizajn se izrađuje u skladu sa principima Material dizajna, kada su u pitanju izgled grafičkih komponenti i elemenata interfejsa kao i kompletan tok navigacije i korišćenja aplikacije.

 

  • * Temeljno testiranje kako bi se eliminisale potencijalne greške i smetnje u radu. Aplikacije testiramo na mobilnim uređajima različitih proizvođača, različitih dimenzija i rezolucija, kao i na više različitih verzija Androida. Prilikom testiranja takođe koristimo i odgovarajuće alate koji automatizuju sam proces, tako da se vodi evidencija o svim otkazivanjima aplikacije ukoliko do njih dođe.

 

  • * Prilagođene Android platformi. Na taj način, po potrebi, mogu nesmetano da pristupaju hardverskim komponentama mobilnih uređaja, poput kamere, senzora, lokacijskih servisa, skladištu podataka itd.

 

  • * Lokalizovane su. Omogućen je pregled sadržaja aplikacije na izabranom jeziku. Ukoliko je potrebno da aplikacija bude višejezička, može se integirasati i podrška za više željenih jezika za celokupan sadržaj aplikacije.

 

  •  * Offline strategije pristupanja podacima. U određenim situacijama, ukoliko korišćenje aplikacije u potpunosti zavisi od prisutnosti Internet konekcije, moguće je razviti odgovarajuću strategiju keširanja podataka kako bi podaci bili dostupni lokalno na uređaju i kada Internet konekcija nije dostupna.